Dr n. med. Piotr Tysiewicz

Ukończył z wyróżnieniem studia stomatologiczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 r. za rozprawę pt.: „Powstanie i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1951-2001”.

W 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej. W latach 2003–2014 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie. W codziennej praktyce zajmuje się wyłącznie skomplikowaną chirurgią stomatologiczną (zatrzymane ósemki, resekcje, torbiele itd.)

Zaufanie, troska o dobro pacjenta i bezpieczeństwo to najważniejsze cechy jakie charakteryzują styl pracy doktora Piotra.