Dypl. asyst. Beata Jaćkiewicz

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku politologia oraz policealną szkołę na kierunku asystentka stomatologiczna. Wieloletnia i niezastąpiona asystentka w codziennej pracy lekarza z pacjentem. Zawsze możemy liczyć na Panią Beatkę w każdym aspekcie leczenia.