Licówki, korony, mosty, nakłady

Protetyka stomatologiczna

Jest dziedziną medycyny wymagającą gruntownej diagnostyki, planowania i wiedzy opartej na publikacjach naukowych i doświadczeniu klinicznemu. Jedynie takie podejście może zagwarantować przewidywalność leczenia oraz radość z pięknego uśmiechu przez długi czas. 

Statystycznie większość uzupełnień protetycznych (korony, mosty, onlay, inlay, overlay, wkłady koronowo-korzeniowe) mogą przetrwać 7-10 lat, jeśli zachowane są odpowiednie kryteria doboru przypadków, utrzymanie dobrej higieny jamy ustnej i wizyty kontrolne.

Specjalizujemy się w odbudowach protetycznych stałych: korony, mosty, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe, oraz ruchomych: całkowitych, częściowych, szkieletowych i kombinowanych.

Indywidualnie podchodzimy do procesu planowania pracy protetycznej biorąc pod uwagę oczekiwania pacjenta oraz możliwości finansowe.

Korony protetyczne

W przypadku znacznego zniszczenia korony klinicznej zęba moim pacjentom proponuję koronę protetyczną. Korona ma na celu odtworzenie brakujących struktur tkanek zęba, które zostały utracone na skutek próchnicy, urazu bądź defektu genetycznego. Ponadto wzmacnia ząb i może poprawić jego kolor i kształt. 

Postępowanie

Ząb po dokładnej ocenie jest szlifowany (na pierwszej wizycie). Szlifowanie jest zabiegiem dostosowania zęba do odpowiedniego kształtu, aby przyszła korona protetyczna nie została zniszczona i mogła się utrzymywać przez długi czas. Po tym zabiegu pobierane są wyciski specjalnymi masami silikonowymi, aby odwzorować kształt oszlifowanego kikuta zęba i przesłać do pracowni protetycznej. Taki zabieg pozwala odwzorować warunki panujące w ustach, aby technik w laboratorium mógł wymodelować indywidualną koronę dla pacjenta. Oszlifowany kikut zęba jest zaopatrzony koroną tymczasową, aby chronić ząb do czasu aż korona zostanie wykonana.
Na drugiej wizycie korona ostateczna jest przymierzana, sprawdzana i korygowana w zgryzie. Na sam koniec następuje zacementowanie korony na stałe.

W zależności od wskazań, umiejscowienia w jamie ustnej oraz aspektu finansowego wyróżniamy

  • koronę porcelanową na podbudowie metalowej,
  • koronę porcelanową na podbudowie z tlenku cyrkonu,
  • koronę pełnoceramiczną.

Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 

Jest statystycznie najlepiej ocenianą pod względem przetrwania i funkcjonalności w jamie ustnej protezą stałą. Charakteryzuje się znaczną przeżywalnością ok. 7–8 lat oraz dobrą estetyką. Korona ta jest przede wszystkim polecana w bocznych odcinkach łuku zębowego ze względu na dobrą wytrzymałość na siły żucia. Boczne odcinki obejmują zęby siódme, szóste, piąte i czwarte w naszym uzębieniu. Estetyka w tych miejscach nie jest najważniejsza, a przeciwstawienie się dużym obciążeniom zgryzowym.

Ważnym aspektem jest również stosunkowo dobra cena pojedynczej korony metalowo-porcelanowej.

Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu 

Jest najnowszym osiągnięciem technik dentystycznych na świecie. Swoją opinię zawdzięcza obiecującymi badaniami ze wszystkich zakątków świata, gdzie powoli wypiera koronę porcelanową na podbudowie metalowej. Tlenek cyrkonu jest wytrzymałym materiałem odpornym na wszelkie warunki chemiczne i termiczne w jamie ustnej. Swoją twardością przewyższa stopy metali stosowane przy tradycyjnych koronach porcelanowych. Ponadto bardzo dobrze łączy się z porcelaną tworząc monolityczną i wysoce estetyczną strukturę przyszłej korony protetycznej.
W porównaniu z koroną metalowo-porcelanową estetyka i trwałość jest o wiele wyższa i potwierdzona badaniami naukowymi. Technologie wykonawstwa opierają się o system CAD/CAM, gdzie komputer sterowany przez technika z niezwykłą precyzją i dokładnością wycina korony. System CAD/CAM jest wykorzystywany z powodzeniem od wielu lat w laboratoriach dentystycznych i nie ma sobie równych w porównaniu z tradycyjnymi metodami wytwarzania koron. Korona na podbudowie z tlenku cyrkonu spełnia wymogi estetyczne i funkcjonalne oraz wysoki stosunek jakości do ceny. Wyższa cena jest rekompensowana przez estetykę i kolor odpowiadający własnemu uzębieniu oraz wieloletnie użytkowanie. Kolor i kształt takiej protezy jest dobierany w zależności od warunków przez lekarza i technika w laboratorium w porozumieniu z pacjentem. Całość posiłkowana jest fotografiami wewnątrzustnymi oraz indywidualnymi oczekiwaniami pacjenta. Sposób wykonania i preparacji zęba jest podobny do korony porcelanowej na metalu.

Korona pełnoceramiczna

Jest najbardziej estetyczną protezą stałą stosowaną przy odbudowie zębów. Praktycznie nie sposób jest odróżnić własnego zęba od korony pełnoceramicznej, dzięki indywidualnej charakteryzacji, przezierności i kolorowi. Przy obecnej technologii wykonania korona pełnoceramiczna dorównuje wytrzymałością koronie metalowo-porcelanowej w przypadku pojedynczego zęba. Przewyższa ją jednak wysoką estetyką w połączeniu z zastosowaniem adhezyjnego połączenia chemicznego z własnym zębem. Korona pełnoceramiczna wykonana jest w technologii komputerowej CAD/CAM na najwyższej jakości ceramice. Bloczki ceramiczne są bazą do wytworzenia takiej protezy stałej. Pacjenci z powodzeniem użytkują takie rozwiązanie protetyczne głównie w przednim odcinku szczęki i żuchwy od kła do kła obejmując siekacze przyśrodkowe i boczne. Dla pacjenta zabieg preparacji zęba jest porównywalny do przygotowania pod tradycyjne korony. Dla zapewnienia idealnego wyglądu korony istnieje możliwość doboru indywidualnego koloru w laboratorium przez technika.

Ceny koron

Porcelanowa na metalu1 500 zł
Pełnoceramiczna / Cyrkonowa2000 zł

Najwyższą estetykę uśmiechu, zapewnia korona pełnoceramiczna , która przepuszczając światło, imituje naturalny ząb. Korona cyrkonowa jest najbardziej twardym na świecie uzupełnieniem protetycznym stosowanym szczególnie w zębach bocznych, którymi rozgryzamy jedzenie. Korona porcelanowa na metalu jest trwałym materiałem, stosowanym głównie w zębach bocznych.

W naszej klinice wykonujemy wyciski cyfrowe skanerem wewnątrzustnym (bez tradycyjnych mas wkładanych do jamy ustnej), dzięki czemu korony są bardzo dokładne i mogą być wykonane o wiele szybciej w laboratorium protetycznym.

Mosty protetyczne

Odtwarzają lukę po usunięciu zęba. Składają się z tzw. zębów filarowych oraz przęsła mostu, które uzupełnia brakujący ząb.  Zęby utracone są najczęściej wskutek procesu próchnicowego, urazu mechanicznego bądź wrodzonego braku zęba. Usunięty ząb z łuku najczęściej doprowadza do szeregu powikłań takich jak zaburzenia i przeciążenia zgryzowe, bóle w stawie skroniowo żuchwowym, zmniejszenie efektywności żucia pokarmów, przechylanie sąsiednich zębów oraz defekt estetyczny. Rozsądnie zaprojektowany most jest w stanie służyć długi czas, nie dopuszczając do zachwiania równowagi zgryzu. 

Filary mostu muszą być odpowiednio przygotowane, tak aby całość mogła wytrzymać działające siły żucia. Dlatego odpowiednia diagnostyka jest nieodłącznym elementem podczas planowania pracy. Ważną sprawą jest czas od usunięcia zęba do momentu zaopatrzenia mostem. Im szybsza konsultacja protetyczna pod kątem leczenia braku międzyzębowego, tym większa szansa na powodzenie estetyczne i funkcjonalne docelowego uzupełnienia. 

Wśród mostów protetycznych wyróżniamy:

  • mosty na podbudowie metalowej,
  • mosty cyrkonowe,
  • mosty pełnoceramiczne,
  • mosty kompozytowe. 

Most jest alternatywą dla leczenia implantoprotetycznego i stosowany z dużym powodzeniem podczas leczenia protetycznego wśród najlepszych dentystów na świecie. Mosty, które zostały wykonane wiele lat temu znacząco odbiegają od technik jakimi współcześnie posługują się laboratoria protetyczne. W wielu przypadkach jest możliwa wymiana mostu na nowy, bardziej estetyczny i funkcjonalny zgodny z najnowszymi założeniami protetyki stomatologicznej. Warunkiem są niezniszczone próchnicą filary protetyczne, kondycja dziąsła oraz dobra higiena jamy ustnej.

Most porcelanowy na podbudowie metalowej

Składa się z koron nakładanych na zęby filarowe i przęsła, które wypełnia przestrzeń po utraconym zębie. Najczęściej stosowany jest w odcinkach bocznych naszego uzębienia obejmujący duże zęby trzonowe i przedtrzonowe, które odpowiadają za miażdżenie i żucie pokarmów. Podbudowa metalowa zapewnia wytrzymałość na działające siły zgryzowe. Odpowiednio wymodelowane przęsło zapewnia harmonię w stosunku do śluzówki dziąsła oraz łatwe oczyszczanie podczas zabiegów higieny jamy ustnej. Most metalowo-porcelanowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób z ograniczonym budżetem, lecz świadomych swoich potrzeb zdrowotnych. 

Przygotowanie pod most protetyczny wymaga preparacji zębów okalających lukę po ekstrakcji i pobranie dokładnych wycisków. Oszlifowane zęby zaopatrzone są koronami tymczasowymi aby nie doszło do nadwrażliwości, zmiany warunków zgryzowych oraz spadku wydolności żucia. Technik otrzymując wycisk odlewa model gipsowy, na którym projektuje przyszły most.

Most cyrkonowy

Jest połączeniem wysokiej estetyki z wytrzymałością przewyższającą mosty porcelanowe na podbudowie metalowej. Te uzupełnienia protetyczne frezowane są w technice CAD/CAM ze specjalnych bloczków cyrkonowych, dzięki czemu dokładność wykonania jest bez porównania w stosunku do konserwatywnych metod pracy technicznej. Mosty te mogą obejmować odcinki boczne i przednie. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprojektowanie całego łuku zębowego w postaci mostu okrężnego. Takie rozwiązania stosowane są zarówno w szczęce jak i w żuchwie. Wymagają dogłębnej analizy zębów filarowych, które będą odpowiednim podparciem dla tego typu prac. Tlenek cyrkonu nie powoduje tzw. odpryśnięcia porcelany jakie ma miejsce w przypadku mostów porcelanowo-metalowych. Jednolitość materiału nie dopuszcza do takiego efektu. 

Mosty pełnoceramiczne najbardziej oddają kształt i barwę przypominając własne zęby. Ze względu na odbicie światła i transparentność stosowane są w przednim odcinku uzębienia. Idealne dla pacjentów o wysokich wymaganiach estetycznych, którzy cenią sobie indywidualność i własny charakter przyszłej pracy. Kształt i barwa omówiona jest przez wszystkich członków zespołu stomatologicznego tworząc dopasowany do potrzeb pacjenta most pełnoceramiczny.

Most kompozytowy

Jest nowatorskim rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przy małych lukach międzyzębowych. Poleca się go kiedy zęby filarowe są w małym stopniu zniszczone procesem próchnicowym i nie ma sensu znosić zdrowych tkanek, aby odtworzyć brak międzyzębowy. Przęsło mostu zbudowane jest z materiału kompozytowego jakim wypełnia się zęby, dodatkowo polimeryzowanym pod ciśnieniem. Takie przęsło zagłębia się w struktury zębów filarowych, gdzie np. mamy stare wypełnienie, które nadaje się do wymiany. Tym sposobem oszczędzamy maksymalnie własne zęby. Trwałość pracy jest niższa w porównaniu do mostów porcelanowych jednak świadomość zachowania własnych zębów może skłaniać do przemyśleń i rozważań.

Preparacja pod ten most zgodna jest z zasadami stomatologii małoinwazyjnej, gdzie usuwana jest minimalna ilość tkanek. Po pobraniu wycisku odpowiednimi masami w gabinecie technik modeluje przyszły most kompozytowy, który jest cementowany na drugiej wizycie.

Ceny mostów

Porcelanowe na metalu1 500 zł
za ząb
Pełnoceramiczne / Cyrkonowe1 900 zł
za ząb

Most protetyczny jest rozwiązaniem sprawdzającym się w przypadku braku 1-2 zębów leżących obok siebie. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy zęby na których wsparty jest most są już zniszczone albo mają rozległe wypełnienia. Odbudowa taka zarówno wzmocni zęby jak i odtworzy wcześniej utracone.
W przypadku, gdy zęby są zdrowe, lepszym rozwiązaniem jest implantacja, ponieważ nie trzeba szlifować swoich, naturalnych zębów.

Licówki

Pacjentom którzy marzą o pięknym, naturalnym uśmiechu proponuję licówki. Jest to wysoce estetyczne uzupełnienie protetyczne wykonywane przy minimalnej ingerencji w tkanki zęba. Wyróżniamy licówki ceramiczne oraz kompozytowe. Stosujemy je w większości w odcinku przednim jamy ustnej, odpowiedzialnym za efekt uśmiechu. Uzupełnienia te pokrywają jedynie licową, czyli zewnętrzną powierzchnię zębów. Przypomina cienką łuskę, która pokrywa koronę zęba. Wykorzystywane są w przypadku zbyt krótkich koron zębów, przy zmianie koloru, modyfikacji kształtu oraz zamykania szpar międzyzębowych. Są niezwykle popularne wśród gwiazd show biznesu oraz świata mody. Dzięki licówkom można znacząco poprawić linie uśmiechu bez utraty zrębu koron klinicznych. Nie wzmacniają zęba ani nie zwiększają wydolności żucia.

Licówki są zaprojektowane po analizie fotograficznej zewn.-wewnątrzustnej, oczekiwaniach pacjenta i współpracy z ceramistami w laboratorium. Mogą być zastosowane jeśli nie występuje wada zgryzu, bądź nie wpływa ona znacząco na przyszłe uzupełnienie. Wymagane jest leczenie przedprotetyczne, na które składa się pełna higienizacja (skaling, piaskowanie), wybielanie oraz leczenie ubytków próchnicowych. Wszelkie braki międzyzębowe muszą być wcześniej zaopatrzone. Trwałość licówek zależna jest od warunków zgryzowych oraz dobrej higieny jamy ustnej.

Licówki ceramiczne

Są wytwarzane z najwyższej jakości porcelany przy zachowaniu minimalnej grubości. Sposób przygotowania zęba polega na odświeżeniu, bądź delikatnej preparacji rzędu 0,5 mm jedynie w obrębie szkliwa, doboru koloru oraz pobraniu wycisku silikonowego celem przeniesienia sytuacji z jamy ustnej do pracowni protetycznej. Na kolejnej wizycie uzupełnienie jest cementowane na stałe. Po zacementowaniu licówek można się cieszyć idealnym uśmiechem.

Licówki kompozytowe (bonding)

Wykonane są z wysoce estetycznego kompozytu, wzmacnianego pod ciśnieniem w laboratorium. Sposób preparacji i cementowania jest podobny do licówek ceramicznych.

Ceny licówek

Porcelanowa2 200 zł
Bonding800 zł

Licówki to cienkie elementy porcelany, przyklejane do wcześniej preparowanej, przedniej części zęba.
Wykonywane są w powiększeniu przy pomocy lup stomatologicznych. Wykazują się najwyższą estetyką.
Pomagają poprawić kształt i kolor zębów. Stosowane są również w sytuacji występowania przerw między zębami w przednim odcinku.

Alternatywą dla osób, którym się śpieszy są licówki wykonane ze specjalnego materiału kompozytowego (bonding). Jest to ten sam materiał stosowany do wypełnień. Licówki modelowane są bez szlifowania podczas jednej wizyty w gabinecie. Przy kilku zębach projektujemy formę w laboratorium dla przyszłego uśmiechu.

Inlay, onlay, overlay (wkłady i nakłady) 

Są to uzupełnienia protetyczne stojące na pograniczu konwencjonalnych koron protetycznych a zwykłych wypełnień ubytków (plomby). Takie rozwiązania stosuje się wówczas kiedy mamy dużą ilość tkanek zęba po usunięciu próchnicy, jednak zbyt mało aby zwykła plomba mogła wystarczyć na wiele lat. Proponowane uzupełnienia łączy oszczędne zachowanie tkanek zęba z ich maksymalnym wykorzystaniem pod przyszłe uzupełnienie. Dzięki temu można cieszyć się własnym zębem wzmocnionym jedynie częściowo protetycznie. Cena uzupełnienia stoi na pograniczu wypełnienia i korony protetycznej. 

Wyróżniamy nakłady ceramiczne i kompozytowe. Wykonuje je się przy podniesieniu zwarcia w wyniku znacznego starcia zębów oraz przy ubytkach próchnicowych obejmujących więcej niż trzy ściany zęba.

Postępowanie

Sposób preparacji zęba przypomina zwykłe leczenie próchnicy. Pod koniec zabiegu pobierane są wyciski oraz zakładane jest wypełnienie tymczasowe, do czasu następnej wizyty. Na drugiej wizycie otrzymujemy nakład z pracowni protetycznej, który cementujemy w przygotowanej wcześniej koronie zęba.

W momencie kiedy ząb musi być przeleczony kanałowo (endodontycznie) warto pomyśleć o jego wzmocnieniu za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego. Wkład koronowo-korzeniowy składa się z części korzeniowej, która jest bezpośrednio w kanale korzeniowym oraz części koronowej, która stanowi podbudowę pod przyszłą koronę protetyczną. Wyróżniamy wkłady metalowe i z włókna szklanego. 

Wkład ma za zadanie zachować ząb w jamie ustnej po osłabieniu go leczeniem kanałowym, aby mógł służyć przez długie lata. Wymagane jest dokładne przeleczenie kanału zęba przed zaopatrzeniem go wkładem korzeniowym i koroną.

Wkład koronowo-korzeniowy metalowy

Preferowany jest w bocznych odcinkach łuku zębowego kiedy mamy mało własnych tkanek zęba ponad dziąsłem. Przygotowanie zęba polega na opracowaniu i przygotowaniu kanału korzeniowego za pomocą specjalnego wiertła. Następnie pobierany jest wycisk odwzorowujący architekturę kanału i przesłany do laboratorium. Technik modeluje i odlewa z metalu indywidualny wkład korzeniowy. Na drugim spotkaniu wkład jest zacementowany w jamie ustnej i pobierany jest drugi wycisk pod dedykowaną koronę protetyczną. Trzecia wizyta jest zwieńczeniem procesu rehabilitacji protetycznej, na której zacementowana jest korona na metalowym zrębie wkładu.

Wkład z włókna szklanego

Stosowany jest zarówno w odcinku bocznym jak i przednim. Zaletą jest  opracowanie i zacementowanie wkładu na jednej wizycie. Wkłady z włókna najlepiej łączą się z pełnoceramicznymi koronami protetycznymi tworząc wspólną całość. Kanał korzeniowy opracowany jest specjalnymi wiertłami odpowiadającymi rozmiarom danego włókna szklanego. Następnie zacementowany jest w kanale korzeniowym. Na tej samej wizycie pobierany jest wycisk pod koronę protetyczną, który zostaje przekazany do technika dentystycznego. Technik wykonuje koronę, którą przesyła nam do ostatecznego osadzenia.

Cennik

Wypełnienie estetyczne320–350 zł

Jeżeli próchnica jest płytka, do jej wypełnienia wystarczy najczęściej plomba. Każde wypełnienie wykonujemy w powiększeniu, dzięki czemu jesteśmy odtworzyć przybliżoną strukturę zęba.

Nakład porcelanowy/kompozytowy (onlay)1 800 zł

Gdy utracimy bardzo dużą część zęba, leczeniem z wyboru jest wykonanie nakładu. Jest to najnowocześniejszy sposób odbudowy zębów bocznych. Po pobraniu skanu cyfrowego zęba (bez tradycyjnych wycisków) technik w laboratorium na ekranie komputera wycina z bloczka porcelany przyszły fragment zęba. Lekarz wkleja gotową pracę w ustach pacjenta i zamienia zniszczony ząb w zdrowy, który odtwarza brakujące ściany zęba.

Leczenie kanałowe700–1100 zł
Ponowne leczenie kanałowe do uzgodnienia

W przypadku bardzo zaawansowanej próchnicy może być konieczne wykonanie leczenia kanałowego, które zapewnia usunięcie zakażenia z kanałów i możliwość jego uratowania. Zęby różnią się od siebie liczbą kanałów oraz stopniem trudności w ich opracowaniu i wypełnieniu.
Leczenie kanałowe wykonywane jest pod mikroskopem, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i instrumentów.